Bø legesenter – ferieavvikling

Me har mindre bemanning på legesenteret frå veke 25-33 pga. ferieavvikling. I denne perioden oppmodar me pasientane om å ikkje bestille time til faste kontrollar, men bare timar for det som ikkje kan vente til etter ferien. I same periode står det derfor ikkje på heimesida vår kva for lege som er på jobb av di ein må dekke opp for kvarandre i denne perioden. Ein kan heller ikkje få tatt rutineblodprøver i juli.