Bø legesenter – vikarlegar

Bo G. Andersen skal være vikar etter Jonathan Rajesan frå 19.11. – 21.12.18.  Mathias Skree Birkeland skal ha permisjon ut året. Abdi Rahim Osman skal være vikar for han frå 15.08. og til 31.12.18.