Bø legesenter – vikarlegar

Bettina Hagstrøm Jensen skal være vikar etter Jonathan Rajesan frå 13.08. – 17.11.18.  Mathias Skree Birkeland skal ha permisjon ut året. Abdi Rahim Osman skal være vikar for han frå 15.08. og til 31.12.18.