Bø legesenter – vikarlegar

Mamoon Akram har perm. til og med 3.5.19. Helle Kirkegaard skal vera vikar for han til og med 16.4.19. Abdi Rahim Osman skal vera vikar etter Jonathan Rajesan frå 02.01. – 10.08.19.