Reseptar

Reseptar

Frå september 2012 har me hatt elektronisk resept for pasientane ved Bø legesenter. Reseptane blir sendt elektronisk og kan hentast ut ved alle apotek i landet. Du kan sjølv sjå reseptane dine på internettsida: www.mineresepter.no.