Telefontime

Telefontime

Enkelte av legane har avsatt tid til telefonar nokre dagar i veka. Ein telefontime er tiltenkt å vare i 2-3 minutt og avgrensa til kortare spørsmål. Ved ønske om ein samtale med fastlegen, må time bestillast. Dei legane som ikkje har telefontid svarar på enkle spørsmål pr. post etter forespurnad.  Dr. Waldenstrøm og dr. Hogstad-Erikstein har ikkje telefontid.