Om oss

Bø legesenter flytta inn i nytt legesenter i januar 2008. Me er sju fastlegar og ein turnuslege. Fastlegane har driftsavtale med kommunen, men er private næringsdrivande og organisert i eit AS. Tre av fastlegane er spesialistar i allmennmedisin som tek fornying av spesialiteten kvart 5.år. Dei andre fastlegane er godt i gang med fyrste spesialiseringa. Det er tilsett ein sjukepleiar, ein medisinsk sekretær og seks helsesekretærar.

 

FASTLEGAR: 

 

Irene_Holte_Skugstad-lite
Irene Holte Skugstad

Cand.med. Universitetet i Oslo 1994.

Spesialist i allmennmedisin frå 2004.

Er styreleiar i Bø legesenter AS

Kommunal teneste som tilsynslege ved somatisk langtidsavdeling ved Bø sjukeheim.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2001.

Petroleumslege.

 

 

Mathias 
Mathias Skree Birkeland

Cand. med. Universitetet i Oslo 2015.

ALIS lege – allmennlege i spesialisering.

Kommunal teneste i kriseteamet.

Har ikkje telefontid.

Jobba ved Bø legesenter sidan april 2017.

 

Ørjan_Waldenstrøm-lite
Ørjan Waldenstrøm

Cand.med. Universitetet i Debrecen (Ungarn) 2008.

Allmennlege i spesialisering, ALIS.

Kommunal teneste som tilsynslege ved skjerma avdeling ved Bø sjukeheim.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2009.

Petroleumslege.

Har ikkje telefontid.

 

Irene_Ljosland-lite
Irene Ljosland

Cand. med. Universitetet i Tromsø 1998.

Spesialist i allmennmedisin frå 2007.

Rettleiar for turnuslege

Jobba ved Bø legesenter sidan 2011.

 

Ruth Hogstad-Erikstein - lite
Ruth Hogstad-Erikstein

Cand. med. Universitetet i Bergen i 2009.

Allmennlege i spesialisering, ALIS.

Kommunal teneste som lege ved Bø helsestasjon.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2014.

Har ikkje telefontid.

Lokal tillitsvald for Den norske legeforening

 

FullSizeRender
Mamoon Akram

Can.med. Universitetet i Warszawa 2013

Allmennlege i spesialisering, ALIS

Kommunal teneste som tilsynslege ved korttidsavdelinga ved Bø sjukeheim

Jobba ved Bø legesenter sidan 2015

 

Turnuslege

Kommunen får ny turnuslege kvart halvår.  Stian Angelsen frå 1.9.17 – 28.2.18.

 

ANDRE TILSETTE:

4
Elisabeth Fosteråsen Hoksrud 

Dagleg leiar ved legesenteret.

Helsesekretær.

Tilsett frå 1994.

Ansvar for dagleg drift og personal.

 

6
Heidi Brennekåsa

Helsesekretær.

Tilsett frå 2000.

Ansvar for skjema og bestilling av kontormateriell.

 

8
Marie Nordli

Medisinsk sekretær.

Tilsett frå 2003.

Ansvar for regnskap til turnuslege.

 

3
Reidun Holtar

Helsesekretær.

Tilsett frå 2004.

Ansvar for bestilling av medisinsk utstyr.

 

Mona Eek Fossen - lite
Mona Eek Fossen

Helsesekretær.

Tilsett frå 2008.

Ansvar for bestilling av div. lab. utstyr

 

5
Mette Sandstå Nielsen

Helsesekretær.

Tilsett frå 2009.

Ansvar for å bestille utstyr til blodprøvetaking fra STHF.

 

004
Kari Nygaard

Helsesekretær.

Ansvar for å bestille div. utstyr fra STHF patologisk avd. og til risikoavfall.

Tilsett frå 2016.

 

1
Therese Stoa

Sjukepleiar.

Tilsett frå 2013.

Ansvar for kvalitetssystemet, bestilling og oversikt over medikament og akutt-medisinsk utstyr.