Om oss

Bø legesenter flytta inn i nytt legesenter i januar 2008. Me er sju fastlegar og ein turnuslege. Fastlegane har driftsavtale med kommunen, men er private næringsdrivande og organisert i eit AS. Tre av fastlegane er spesialistar i allmennmedisin som tek fornying av spesialiteten kvart 5.år. Dei andre fastlegane er godt i gang med fyrste spesialiseringa. Det er tilsett ein sjukepleiar, ein medisinsk sekretær og seks helsesekretærar.

 

FASTLEGAR: 

 

Irene_Holte_Skugstad-lite
Irene Holte Skugstad

Cand.med. Universitetet i Oslo 1994.

Spesialist i allmennmedisin frå 2004.

Er styreleiar i Bø legesenter AS

Kommunal teneste som tilsynslege ved somatisk langtidsavdeling ved Bø sjukeheim.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2001.

Petroleumslege.

 

 

Mathias 
Mathias Skree Birkeland

Cand. med. Universitetet i Oslo 2015.

ALIS lege – allmennlege i spesialisering.

Kommunal teneste i kriseteamet.

Har ikkje telefontid.

Jobba ved Bø legesenter sidan april 2017.

 

Ørjan_Waldenstrøm-lite
Ørjan Waldenstrøm

Cand.med. Universitetet i Debrecen (Ungarn) 2008.

Allmennlege i spesialisering, ALIS.

Kommunal teneste som tilsynslege ved skjerma avdeling ved Bø sjukeheim. Dataansvarleg.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2009.

Petroleumslege.

Har ikkje telefontid.

 

Irene_Ljosland-lite
Irene Ljosland

Cand. med. Universitetet i Tromsø 1998.

Spesialist i allmennmedisin frå 2007.

Rettleiar for turnuslege

Jobba ved Bø legesenter sidan 2011.

 

Ruth Hogstad-Erikstein - lite
Ruth Hogstad-Erikstein

Cand. med. Universitetet i Bergen i 2009.

Spesialist i allmennmedisin fra 2018.

Kommunal teneste som lege ved Bø helsestasjon.

Jobba ved Bø legesenter sidan 2014.

Har ikkje telefontid.

Lokal tillitsvald for Den norske legeforening

 

FullSizeRender
Mamoon Akram

Can.med. Universitetet i Warszawa 2013

Allmennlege i spesialisering, ALIS

Kommunal teneste som tilsynslege ved korttidsavdelinga ved Bø sjukeheim

Jobba ved Bø legesenter sidan 2015

 

Turnuslege

Kommunen får ny turnuslege kvart halvår.  Julie Uthus Rosmæl er turnuslege frå 01.09.18 – 28.02.19.

 

ANDRE TILSETTE:

4
Elisabeth Fosteråsen Hoksrud 

Dagleg leiar ved legesenteret.

Helsesekretær.

Tilsett frå 1994.

Ansvar for dagleg drift og personal.

 

6
Heidi Brennekåsa

Helsesekretær. Vikar.

Tilsett frå 2000.

 

8
Marie Nordli

Medisinsk sekretær.

Tilsett frå 2003.

Ansvar for regnskap til turnuslege.

 

3
Reidun Holtar

Helsesekretær.

Tilsett frå 2004.

Ansvar for bestilling av medisinsk utstyr.

 

 

 

5
Mette Sandstå Nielsen

Helsesekretær.

Tilsett frå 2009.

Ansvar for bestilling lab.utstyr

 

004
Kari Nygaard

Helsesekretær.

Ansvar for bestilling av lab. utstyr og utstyr fra patologisk avd. samt utstyr til risikoavfall.

Tilsett frå 2016.

 

1
Therese Stoa

Sjukepleiar.

Tilsett frå 2013.

Ansvar for bestilling og oversikt over medikament og akutt-medisinsk utstyr.