SMS bestilling

Du kan bestille time hos fastlegen din eller be om fornying av faste reseptar på SMS (til 2097, start meldinga med BØLEGANE + fødselsdato, namn og kva det gjeld), eller på denne sida. Tenesta kostar kr 6 pr mottatt melding. Dersom du skal be om telefonkonsultasjon ( ikkje alle legar har dette)  må du velgje «annet».

Permisjon

Dr. Ørjan Waldenstrøm har permisjon frå 7.8. – 8.9.17. Dr. Høgni Dam skal vikariere i perioden.

 

Bø legesenter – ferieavvikling

Me har mindre bemanning på legesenteret frå veke 25-33 pga. ferieavvikling. I denne perioden oppmodar me pasientane om å ikkje bestille time til faste kontrollar, men bare timar for det som ikkje kan vente til etter ferien. I same periode står det derfor ikkje på heimesida vår kva for lege som er på jobb av di ein må dekke opp for kvarandre i denne perioden. Ein kan heller ikkje få tatt rutineblodprøver i juli.