SMS bestilling

Du kan bestille time hos fastlegen din eller be om fornying av faste reseptar på SMS (til 2097, start meldinga med BØLEGANE + fødselsdato, namn og kva det gjeld), eller på denne sida. Tenesta kostar kr 6 pr mottatt melding. Dersom du skal be om telefonkonsultasjon ( ikkje alle legar har dette)  må du velgje «annet».

Legevakta har flytta!

Legevakta for Bø og Sauherad har flytta til Notodden interkommunale legevakt – frå og med måndag 29.05.2017.
Åpningstider for legevakta:  Kvardagar: kl.15.30-08.00. Helg og høgtidsdagar: Heile døgnet.
Telefonnummer til legevakta er det same:  116117. Ved behov for akutthjelp, ring 113.
Oppmøtestad er Sauheradveien 5, Notodden.

Bø legesenter – ferieavvikling

Me har mindre bemanning på legesenteret frå veke 25-33 pga. ferieavvikling. I denne perioden oppmodar me pasientane om å ikkje bestille time til faste kontrollar, men bare timar for det som ikkje kan vente til etter ferien. I same periode står det derfor ikkje på heimesida vår kva for lege som er på jobb av di ein må dekke opp for kvarandre i denne perioden. Ein kan heller ikkje få tatt rutineblodprøver i juli.