Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Bø Legesenter as

Velkomen til våre heimesider. Me ønskjer å gjera kontakten med oss så enkel som mogleg. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS  og "Helsenorge.no" på desse sidene. Du vil også finne ein del informasjon om legesenteret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon dersom du ønskjer.Aktuelt

Konsultasjon hos lege utan fysisk oppmøte på legesenteret

24. mars 2020

P.g.a. koronapandemien oppfordrar me alle pasientar som ikkje treng å komme til legesenteret om å nytte moglegheiten for e-konsultasjon ( i Helsenorge.no), telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

Det er legane Mamoon Akram, Ruth Hogstad-Erikstein, Irene Holte Skugstad og Irene Ljosland som har tilgang til videokonsultasjon.

Du kan sende melding som vanleg og be om telefon- eller videokonsultasjon.

Ingen med teikn til luftvegsinfeksjon må komme til legesenteret utan at dette er avtalt spesifikt.

Ved mistanke om smitte med koronavirus

27. februar 2020

Ring legesenteret på 35059100 eller legevakt 116117.

Ikkje møt direkte på legesenteret , men ring for råd ! Du kan også sende e-melding

Me ber om at alle som ikkje har behov for akutt hjelp repekterer å ikkje komme til legesenteret viss du har luftvegsinfeksjon .

Treng du informasjon/vegleiing gå på FHI si side som dagleg oppdaterast. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har ope kvardagar 08-18 og helger 10-16

Ring alltid legesenteret før oppmøte !

Hugs at du kan smitte alvorleg sjuke, barn/nyfødde og eldre som sit på venterommet og må til lege. Også oss som jobbar her som skal ta vare på dei sjuke.

Vis omsyn og respekter denne informasjonen slik at me saman kan avgrense omfanget !

Viser også til heimesidene til Midt-Telemark kommune 

Fastlege ledig liste (etter dr. Jonathan Rajesan)

25. oktober 2019

Dr. Charlotte E. Harper startet som ny fastlege 10.08.20. 

Lege Mathias Skree Birkeland har permisjon for å ta sjukehusteneste

20. august 2019

Dr. Shabana Ahmed er vikar.

Me har bytta journalsystem

5. mai 2019

Frå 09.mai 2019 byttar legesenteret journalsystem frå System X til Infodoc Plenario. Dette fordi Infodoc Plenario er integrert med helsenorge.no der dei som vil kan logge seg inn og bestille legetime gratis. Du kan framleis nytte SMS bestilling via  Helserespons og betale for denne tenesta.

Logg deg inn via Helsenorge her: helsenorge.no

 

Akutt hjelp

5. mai 2019

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi me ikkje kan vere sikre på at me fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer:

116 117  eller 113.