Rutineblodprøver kan ikke tas i juli pga. ferieavvikling - men ta kontakt med resepsjonen om du har spørsmål. INR tas som vanlig.