Det er redusert kapasitet på laboratoriet i juli så da kan en ikke ta rutineblodprøver. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. INR tas som vanlig.