P.g.a. redusert kapasitet i sommarferien er det ikkje mogleg å booke timar sjølv på Helsenorge.no. Me ber om at faste kontrollar utsetjast til etter sommarferien. Dersom du treng time, send melding på Helserespons som SMS, eller i Helsenorge kvelden før, me kan ikkje setje opp timar  t.d. ei veke fram.

Det vil  av same årsak heller ikkje vere mogleg å nytte e-konsultasjon i sommarferien.