Sjølv om dei nasjonale koronarestriksjonane er oppheva er det framleis mogleg å bestille time som video- eller telefonkonsultasjon. De kan også bruke e-konsultasjon på Helsenorge.no. Ved ein del problemstillingar er det behov for at pasienten møter fysisk på legesenteret.

For at me skal vite kven som må komme til fysisk oppmøte må de skrive kva det gjeld ved timebestilling.

Alle med påvist eller mistenkt korona må ringe, ikkje møte opp på legesenteret, det må avtaltast på førehand korleis dei då skal undersøkjast.