Når fastlegen har ferie vil det ikkje vere mogleg å bestille e-konsultasjon. Ved behov for time må vanleg timebestilling nyttast.