Det er ikke anledning til å ta rutineblodprøver i juli. Det settes heller ikke opp rutinekontroller hos lege når det er ferieavvikling. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.