Pga personalmøte åpner laboratoriet, skiftestua og legetimer ikke før kl. 9.00 denne dagen.