P.g.a. koronapandemien oppfordrar me alle pasientar som ikkje treng å komme til legesenteret om å nytte moglegheiten for e-konsultasjon ( i Helsenorge.no), telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon.

Det er legane Mamoon Akram, Ruth Hogstad-Erikstein, Irene Holte Skugstad og Irene Ljosland som har tilgang til videokonsultasjon.

Du kan sende melding som vanleg og be om telefon- eller videokonsultasjon.

Ingen med teikn til luftvegsinfeksjon må komme til legesenteret utan at dette er avtalt spesifikt.