Ring legesenteret på 35059100 eller legevakt 116117.

Ikkje møt direkte på legesenteret , men ring for råd ! Du kan også sende e-melding

Me ber om at alle som ikkje har behov for akutt hjelp repekterer å ikkje komme til legesenteret viss du har luftvegsinfeksjon .

Treng du informasjon/vegleiing gå på FHI si side som dagleg oppdaterast. Dersom du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har ope kvardagar 08-18 og helger 10-16

Ring alltid legesenteret før oppmøte !

Hugs at du kan smitte alvorleg sjuke, barn/nyfødde og eldre som sit på venterommet og må til lege. Også oss som jobbar her som skal ta vare på dei sjuke.

Vis omsyn og respekter denne informasjonen slik at me saman kan avgrense omfanget !

Viser også til heimesidene til Midt-Telemark kommune