Dr. Uwe Lubbig er vikar på ledig liste, fra 7.10 - 15.12.19.