Dr. Agrimta Masih er vikar på ledig liste, fra 10.2. - 6.3.20.