Dr. Saleh Mohamed er vikar på ledig liste, fra 6.1. - 31.1.20.