Me jobbar med å få vikar. Pasientar på hans liste kan sende meldingar via Helsenorge som før, dei vil bli handtert av kontoret. Inntil vidare vil pasientane på hans liste få hjelp av dei andre legane på kontoret.