Permisjon

Dr. Ørjan Waldenstrøm har permisjon frå 7.8. – 8.9.17. Dr. Høgni Dam skal vikariere i perioden.