Er fastlegen tilstades?

På denne sida kan du finne ut når fastlegen din har timar for pasientkonsultasjon.

Fastlegane har i tillegg til pasientkonsultasjonar andre arbeidsoppgåver som til dømes sjukebesøk, kommunale oppgåver, ulike møter (m.a. dialogmøte, ansvarsgruppemøte, samarbeidsmøte, personalmøte), administrativt arbeid, kontorarbeid, kurs som del av vidare- og etterutdanninga i allmennmedisin, og arbeid med fagutvikling lokalt.

 

Ved å klikke namnet til fastlegen din kan du finne ut når han/ho er tilgjengeleg for pasientkonsultasjonar.

Når det er merka med grått kan det hende fastlegen din er tilstades, men p.g.a. ferieavvikling er det ikkje satt opp fordi legane då  dekkjer opp for kvarandre.

 

Blått – tilstades på kontoret for konsultasjonar

Raudt – ikkje tilstades p.g.a. andre arbeidsoppgåver

Grå – ikkje satt opp/ferieavvikling for kontoret