Fritt sjukehusval

Fritt sjukehusval

Det kan vere ulike ventetider på sjukehusa for same undersøking/behandling, og då kan ein velge eit anna sjukehus. Sjå ventetider på internettsida: www.frittsykehusvalg.no

Det er ikkje fritt sjukehusval ved akutt innlegging og behandling.