Frikort

Frikort

Etter at me bytta journalsystem i oktober 2015 kan legesenteret søkje opp om du har fått frikort frå Helfo, gje gjerne ein beskjed også om at du har fått frikort. Frikortet dekkjer kun eigendel ved legekonsultasjonar og laboratorietenester. Materiellkostnader, medisinar og vaksiner som kjøpast ved legesenteret, honorar ved utferding av attestar og henvisningar blir ikkje dekkja av frikortet.