Informasjon om betalingsautomat frå september 2013

 

Bø legesenter har inngått avtale med MelinMedical om innkjøp og drift av betalingsterminal. Eigendelar skal betalast på denne automaten og kan gjerast som kontantbetaling, kortbetaling eller utsending av faktura.  MelinMedical tek kr 58, – i gebyr ved utsending av faktura.
Betalingsterminalen tek imot alle myntvalørar samt sedlar i valørane 50, 100 og 200 kroner. Sjølvsagt vekslar automaten. Dersom du ikkje betalar same dag, sender MelinMedical automatisk ut ein faktura.
Terminalen kommuniserer også med HELFO slik at innbetalingar ein gjer blir automatisk registert. HELFO sender ut FRIKORT når eigenandelstaket er nådd. Legesenteret kan frå oktober 2015 søkje opp om du har fått frikort.