Informasjon om ordninga «Time same dag» som gjeld frå 1.april 2013

Informasjon om ordninga «Time same dag» som gjeld frå 1.april 2013:

Me prøver så lang det er råd å gje deg time den dagen du tek kontakt med oss. Me vil hovudsakleg gje deg time hos fastlegen din, men du kan få tilbod om time hos annan lege viss fastlegen er opptatt.

Ordninga fører til at du i hovudsak kan ta opp ei problemstilling pr legetime.

Send gjerne SMS kvelden før, og du får svar tidleg dagen etter. Det er viktig at du les meldingar frå kl.8.00 dagen du bestiller time.

NB! Telefonen er stengt kl 08.00-09.30 og kl 11.00-13.00.

Det er enkelt å bestille time med SMS.  Skriv gjerne kort om kva det gjeld. SMS-bestilling her.

Ved behov for akutt hjelp, ring legevaktstelefonen 116 117 eller 113.